Invasieve exotische planten en dieren

Invasieve exoten zijn planten, dieren en andere organismen zoals schimmels of virussen, die van oorsprong niet in Nederland thuishoren, maar hier nu wel voorkomen. Deze soorten worden bewust of onbewust hierheen gebracht door de mens (of door andere dieren, zoals trekvogels). Of ze vergroten hun natuurlijke verspreidingsgebied richting ons land. Bijvoorbeeld omdat het in ons land steeds warmer wordt, waardoor soorten uit warme landen hier steeds beter kunnen overleven.

Dit is een belangrijk milieuvraagstuk, omdat deze soorten (erg) negatieve gevolgen kunnen hebben voor ons milieu en onze natuur. Invasieve exoten kunnen bestaande planten en diersoorten verdringen, uitheemse ziektes bij mensen veroorzaken, of grote schade veroorzaken aan onze bossen of landbouwgewassen. Om ze te bestrijden is soms veel geld nodig, dat via een bedrijfslening bij Qeld.com verzameld kan worden. We bespreken hier een paar invasieve exoten die de laatste jaren in het nieuws kwamen.

Ambrosia

Ambrosia is een plant die in Nederland terecht komt via zaadmengsels in dierenvoer. Het probleem met Ambrosia is dat een plant heel veel stuifmeel produceert, die ernstige hooikoorts kan veroorzaken. Het stuifmeel veroorzaakt bovendien een heftigere reactie dan dat van andere plantensoorten.

Nijlgans

Deze kleine ganzensoort komt van oorsprong voor in Afrika. In ons land neemt het aantal nijlganzen al jaren sterk toe. Vooral in het westen van het land kan het dier schade aan weilanden en gewassen veroorzaken. Het dier wordt bejaagd, waardoor de toename de afgelopen jaren terugloopt.

Wasbeer

Wasberen horen thuis in Noord-Amerika, en komen nu ook in Nederland voor, door ontsnappingen uit bontfarms in Duitsland. De wasbeer eet eieren en jongen van weidevogels, en kan parasieten en zelfs hondsdolheid overbrengen.

Japanse hemelboom

Dit is een soort die is aangeplant in tuinen, maar verwilderd is. Deze struik of lage boom groeit uitstekend op verwaarloosde plekjes – in de VS wordt hij wel “ghetto palm” genoemd. De plant kan huiduitslag veroorzaken en is erg moeilijk te verwijderen.

Draaigatje

Dit is een mierensoort die afkomstig is uit het Middellandse Zeegebied, en waarschijnlijk via potgrond of potplanten naar het noorden is gekomen. De mieren maken zeer grote nesten, waardoor stoepen kunnen verzakken, en kunnen mensen bijten.

Reuzenteek

Een grote en snelle tekensoort, die naar Nederland meelift op trekvogels. In theorie kan deze “horrorteek” een zeer gevaarlijke soort koorts overbrengen. Het is gelukkig niet waarschijnlijk dat de teek in ons klimaat kan overleven

Grote waternavel

Een waterplant uit Noord-Amerika, die zeer snel groeit. De plant kan waterlopen laten dichtgroeien, waardoor er geen zuurstof meer in het water komt en waterdieren sterven. De plant werd eerst verkocht in tuincentra, maar dat is nu verboden.

Goudjakhals

Sinds de Middeleeuwen breidt deze wilde hondachtige zijn verspreidingsgebied enorm uit. Het dier kwam van oorsprong in Zuidoost-Europa voor, maar is nu ook in Nederland en Denemarken gezien. Het dier zou een bedreiging kunnen vormen voor pluimvee en inheemse diersoorten.

mts_wordx