Milieuvervuiling is wel degelijk een probleem

Milieuvervuiling: we weten allemaal wat het is en toch doen we niet voldoende ons best om er effectief iets aan te doen. Er zijn drie verschillende soorten milieuvervuiling. Luchtvervuiling is waarschijnlijk de meest bekende, maar ook water- en grondvervuiling mogen we zeker niet uit het oog verliezen. Intussen hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat de aarde door de luchtvervuiling langzaam maar zeker opwarmt en dat dit belangrijke gevolgen heeft. Doordat het ijs op de poolkappen smelt, komt er steeds meer water in de oceanen. Op het eerste zicht lijkt dit misschien onschuldig, maar als het zeeniveau blijft stijgen, zullen vele kustplaatsen vroeg of laat onderlopen. Daarnaast heeft luchtvervuiling grote gevolgen voor de gezondheid van mens, dier en planten. Dit soort vervuiling is wereldwijd een gekend probleem, maar vreemd genoeg steken we massaal de kop in het zand en doen we niet voldoende om het tij te doen keren. Als we de volgende generaties een gezonde toekomst willen geven, zullen we met z’n allen dringend actie moeten ondernemen.

Fabrieken als grote vervuilers

Het ergste is misschien wel dat fabrieken elke dag gewoon doorgaan met vervuilen. Zij zorgen met de uitstoot van schadelijke gassen voor een enorme Luchtvervuiling. Hoewel dit type vervuilers vaak het grootste probleem vormt, is vervuiling door fabrieken wel relatief gemakkelijk aan te pakken. Helaas blijkt dit in de praktijk nog niet voldoende te gebeuren. De vervuilde lucht die ze uitstoten, brengt de toekomst van mens en dier op aarde in gevaar. IJsberen zien hun natuurlijke habitat op de noordpool jaar na jaar letterlijk wegsmelten, en ook voor de mens zijn er niet te negeren gevolgen. De uitstoot van vervuilde lucht is namelijk een belangrijke oorzaak van problemen in de landbouw waar groenten en fruit aangetast worden. Als we vervuilde producten opeten, kan dat op lange termijn tot tal van gezondheidsklachten leiden. Het feit dat er meer ziektes voorkomen door milieuvervuiling, zou een belangrijke stimulans moeten zijn om effectief stappen te ondernemen. Er zullen meer en strengere controles moeten komen, zeker voor grote fabrieken. Wat intussen beseffen meer en meer mensen wel dat het zo niet langer kan.

En wat doe jij?

Uiteraard is het maar al te verleidelijk en gemakkelijk om met de vinger te wijzen naar grote fabrieken en andere vervuilers. Zelf kunnen we namelijk ook ons steentje op een positieve manier bijdragen. Dankzij de afvalsortering gaat het tegenwoordig al de goede kant op, maar toch is er nog veel ruimte voor verbetering. Denk maar aan Eco-vriendelijke schoenen, deze worden op een propere manier gefabriceerd en hebben op geen enkel moment een negatieve impact op het milieu. En dan is er natuurlijk het schrijnende plastiekprobleem. Plastiek is niet afbreekbaar en elk stukje plastiek ligt vandaag nog ergens op aarde op in zee. Zeker in landen waar milieu en recyclage geen prioriteit is, wordt plastiek op grote schaal in de natuur gedumpt. Zou het geen goed idee zijn om de productie en het gebruik van plastiek te beperken? We moeten met z’n allen onze energie gebruiken om na te denken over de verdere ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke producten en zelf onze impact op het milieu zo klein mogelijk te houden.

mts_wordx