De verschillende typen broeikasgassen

Er zijn verschillende soorten broeikasgassen. Deze hebben allemaal een slechte uitwerking op het klimaat. Een aantal van de meest invloedrijke broeikasgassen worden hier beschreven.

Methaan

Het vrijkomen van Methaan gebeurd vooral door dieren die gebruikt worden voor de productie van bijvoorbeeld vlees. Doordat deze dieren voedsel nuttigen komt Methaan vrij via hun lichaam. De vele veeteelt heeft dus als gevolg dat dit gas teveel vrijkomt.

Waterdamp

Dat er steeds meer waterdamp in de lucht zit komt door het broeikaseffect. Doordat de temperatuur steeds meer stijgt wordt de lucht vanzelfsprekend ook steeds ietsje warmer. Des te warmer de lucht is, des te meer waterdamp deze bevat.

N2O

Dit staat ook wel bekend als distikstofoxide. Net als bij Methaan heeft dit deels te maken met de veeteelt. Het komt namelijk vrij wanneer er gebruik wordt gemaakt van mest in de grond en het is een zeer krachtig broeikasgas. Mest is dus schadelijk wat dat betreft.

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide wordt ook welomschreven als CO2. Dit gas komt vrij wanneer er olie, gas of andere soorten brandstoffen gebruikt worden. Dit is dus vooral de schuld van vele vervoersmiddelen die brandstof verbruiken en tevens van de energie die iedereen verbruikt.

mts_wordx