De wereld milieu dag

Eens per jaar wordt er een dag georganiseerd die in het teken staat van het milieu. Deze dag staat ook wel bekend als wereld milieu dag. De bedoeling is om iedereen een stuk bewuster te maken van het milieu en op deze dag extra aandacht te schenken aan klimaatverandering en de problemen die dit oplevert.

De dag vindt jaarlijks plaats op 5 juni en is min of meer ontstaan in de jaren 70. Er was toentertijd een grote milieuconferentie in het Zweedse Stockholm. Uit deze conferentie is er vanuit de Verenigde Naties begonnen met een milieuprogramma. Dit dus om toen al de mensen een stuk bewuster te maken van wat er allemaal gebeurde met de wereld en wat voor invloed dit had en verder nog kon hebben. Deze organisatie vanuit de Verenigde Naties is beter bekend als UNEP. Dit is de afkorting voor United Nations Environment Programme.

Ieder jaar weer wordt er vanuit UNEP een speciaal thema bedacht. Hieraan wordt dan op wereld milieu dag nog eens extra aandacht besteed. Dit kan een bepaald gebied zijn, of een bepaald gedeelte van de natuur wat hinder ondervindt van de opwarming van de aarde. Dit betekend natuurlijk niet dat andere belangrijke onderwerpen niet behandeld worden. Maar op deze manier wordt het mogelijk om bepaalde problemen nog eens extra aan te kaarten.

Het uiteindelijke doel van dergelijke dagen is uiteraard om een duurzame leefomgeving te maken voor iedereen. Dit begint erbij om mensen nu al een stuk bewuster te maken van het klimaat en milieuvervuiling. Het gewenste eindresultaat is natuurlijk dat deze wereld leefbaar blijft voor iedereen zonder dat de effecten van de opwarming van de aarde hun verdere uitwerking hebben.

mts_wordx